Over ons

Corné van Nispen, de oprichter van Cornectie, heeft oorspronkelijk zijn roots liggen in de sport.

Na een sportopleiding (CIOS) te hebben afgerond en enkele jaren als sportinstructeur bij Defensie te hebben gewerkt, maakte zijn carrière een wending richting de jeugdhulpverlening. In het jeugdwerk stond het trainen, coachen en heropvoeden van jongeren (en hun ouders) centraal. Het accent lag hierbij op gedragsverandering door middel van het belonen van positief gedrag.

Om zich verder te professionaliseren besloot hij opleidingen te gaan volgen gericht op de doelgroep waar hij op dat moment werkzaam was. De opleiding SPH-Social Work en Management Zorg en Welzijn werden aaneengesloten gevolgd en tevens werd de overstap gemaakt richting de verslavingszorg.

Cornectie Traint en coacht

Trainen en coachen van verslaafde mensen vergde nieuwe vaardigheden, omdat niet alleen de mens en zijn gedrag centraal stond maar ook de verslaving met bijkomende problematieken. Ook ontwikkelde zich nieuwe inzichten in wat “verslaving” nu werkelijk inhield en ondanks dat het een hardnekkig probleem is, er ook snelle resultaten gehaald konden worden in het terug brengen van mensen in hun kracht en mogelijkheden.

Het goed en snel kunnen structureren van problematieken op verschillende levensgebieden en het centraal zetten van de mens, maakte dat hij mocht gaan samenwerken met justitie en gemeente om een relatief nieuw te ontwikkelen programma vorm mocht geven gericht op forensische verslavingszorg.

Visie

Hiermee kon hij een heel breed netwerk ontwikkelen en zijn visie toespitsen op de doelgroep.

De visie achter zijn handelen bestaat uit het centraal zetten van de mens (jezelf) en zijn omgeving. Hij leert en laat je ervaren hoe je door het wegnemen van “stressfactoren” het probleem vanzelf kunt laten verdwijnen. Belangrijk hierbij is het aanleren van nieuw gedrag en inzichten. Oud gedrag kun je niet afleren! Je kunt wel een nieuw gedrag, wat beter voor je werkt, aanleren.

Als je doet wat je deed, krijg je immers wat je kreeg!

Passie

Zijn passie hierin is dat mensen weer in connectie met zichzelf, in connectie met hun relatie(s) en in connectie met hun werk.  Connectie maken door jezelf te corrigeren en daardoor terug in je kracht te komen. Het opnieuw ervaren waarom je bepaalde keuzes heb gemaakt en dat je altijd een nieuwe keuze kunt maken. Of waarom je voor een bepaalde baan hebt gekozen. waarom je de keuzes maakt die je maakt. het vinden van je passie zodat je nooit meer hoeft te kiezen en je keuzes vanzelfsprekend zijn. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het oprichten van Cornectie, de combinatie van connectie en correctie.

Binnen dit concept gaat Corné samen met jou en/of je team op zoek naar maatwerk oplossingen en nieuwe inzichten in opvoedingsvraagstukken, afhankelijkheidsgsproblematiek en het hervinden van je eigen kracht.

Je kiest de keuzes die je kiest…..dus kies

Lees meer over Corné op zijn Linkedin pagina.