Over ons

Corné van Nispen, de oprichter van Cornectie, heeft oorspronkelijk zijn roots liggen in de sport.

Na een sportopleiding (CIOS) te hebben afgerond en enkele jaren als sportinstructeur bij Defensie te hebben gewerkt, maakte zijn carrière een wending richting de jeugdhulpverlening. In het jeugdwerk stond het trainen, coachen en heropvoeden van jongeren (en hun ouders) centraal. Het accent lag hierbij op gedragsverandering door middel van het belonen van positief gedrag.

Om zich verder te professionaliseren besloot hij opleidingen te gaan volgen gericht op de doelgroep waar hij op dat moment werkzaam was. De opleiding SPH-Social Work en Management Zorg en Welzijn werden aaneengesloten gevolgd en tevens werd de overstap gemaakt richting de verslavingszorg. Corné maakt in zijn coaching gebruik van NLP technieken. Hij heeft hiervoor de practioner, master en trainersopleiding NLP gevolgd.

Nathalie Walvoort, partner van Corné, heeft een achtergrond in HR. Na de HEAO-MER is zij als jobcoach gaan werken om vervolgens de stap te maken naar het HR vak. In een commerciële handelsonderneming, de zorg en het onderwijs heeft zij zich ontwikkeld tot all round HR professional. Tevens heeft Nathalie een post HBO opleiding tot loopbaancoach afgerond. Haar passie is om mensen weer op weg te helpen door het beantwoorden van de volgende vragen: Wie ben ik? , Wat kan ik? Wat wil ik? en hoe kom ik daar?

Visie

De visie achter het handelen van Cornectie bestaat uit het centraal zetten van de mens (jezelf) en zijn omgeving. Wij leren je en laten je ervaren hoe je door het wegnemen van “stressfactoren” het probleem vanzelf kunt laten verdwijnen. Belangrijk hierbij is het aanleren van nieuw gedrag en inzichten. Oud gedrag kun je niet afleren! Je kunt wel een nieuw gedrag, wat beter voor je werkt, aanleren.

Als je doet wat je deed, krijg je immers wat je kreeg!

En natuurlijk is dat best weleens spannend want je oude gedrag ken je tenslotte en ook al werkt dat niet altijd, het is wel veilig. Geloof in jezelf, je kunt vaak meer dan je zelf denkt!

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan!

Passie

Onze passie is dat mensen weer in connectie met zichzelf, in connectie met hun relatie(s) en in connectie met hun werk komen. En soms is hier even een correctie voor nodig. Connectie maken door jezelf te corrigeren en daardoor terug in je kracht te komen. Het opnieuw ervaren waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en dat je altijd een nieuwe keuze kunt maken. Of waarom je voor een bepaalde baan hebt gekozen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het oprichten van Cornectie, de combinatie van connectie en correctie.

Binnen dit concept gaan we samen met jou en/of je team op zoek naar maatwerk oplossingen en nieuwe inzichten.