Omgaan met gedragsproblemen

Doelgroep: ouders, docenten, (zorg)professionals

Doel training: handvatten aanreiken hoe om te gaan met een kind/cliënt met gedragsproblemen

Inhoud training:

  • Positieve intentie van gedrag
  • Gedrag loskoppelen van de persoon
  • Valkuil van eigen emoties
  • Loslaten van eigen overtuiginge
  • Kijken vanuit meerdere perspectieven

De onderwerpen van de training worden aangeboden vanuit het principe van ervaringsleren. Dit betekent dat er naast uitleg vooral ook veel daadwerkelijk gedaan wordt. Learning by doing!

Duur: 2,5 dag

Neem contact met ons op!