Advies en aanpak in verzuimbegeleiding

advies cornectie

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een goede verzuimbegeleiding van je zieke medewerker. Maar hoe doe je dat als je merkt dat je medewerker een afhankelijkheidsproblematiek heeft? Uit ervaring weet ik dat er vaak een schaamtegevoel is bij de werknemer en de werkgever vindt het ook heel lastig om te bepalen wat tot zijn verantwoordelijkheid hoort.

Cornectie geeft advies bij verzuim

Cornectie kan een werkgever van advies voorzien in de aanpak van de verzuimbegeleiding. Tevens kunnen wij met uw werknemer aan de slag gaan om te werken aan de problematiek waardoor uitval voorkomen kan worden (dan wel wordt verkort). Uitgangspunt hierbij is het creëren van een win-win situatie voor werkgever en werknemer.

Voordelen werkgever en werknemer

  • Geen wachtlijst, Co®nectie gaat meteen met je aan de slag
  • Anonimiteit, werknemer kan aangeven dat hij in een coachingstraject zit waardoor het gevoel van schaamte er niet hoeft te zijn
  • Maatwerktraject waardoor de kans van slagen vergroot wordt
  • Werkgever voldoet aan zijn reintegratieverplichting en werknemer werkt aan zijn probleem waardoor uitval verkort wordt